Kultura programo

La aranĝo komenciĝos sabaton, la 25-an de julio 2020 vespere. Solenan malfermon ni platas dimanĉon, la 26-an de julio 2020 antaŭtagmeze. La lasta tago kun programo estos vendredo, la 31-a de julio 2020. Sabato la 1-a de aŭgusto estos la tago de forveturado kaj tiam komenciĝos la postkongresa ekskurso.

La du ĉefaj temoj de la kongreso estos ligitaj kun Bjalistoko kaj ĝia regiono: naturo (klimatŝanĝo, medi-protektado) kaj diverskultureco (minoritatoj, rifuĝintoj). Detaloj pri la programo aperos baldaŭ. Kontaktu nin por proponi vian kontribuon!