Kotizoj

ĉiuj prezoj en eŭroj:

Baza kongreskotizo pagita ĝis:30.03.202030.04.202030.06.2020poste
SAT-membro45505560
SAT-junulo (ĝis 25 j.)20253035
Ne-membro de SAT55606570
Juna ne-membro de SAT (ĝis 25 j.)25303540
  • Familiano, koramik(in)o, aŭ nepra akompananto pagas 50% de la respektiva kotizo, kiun li/ŝi pagus aliĝante sola.
  • Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas kotizon.
  • Aliĝantoj el Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton.
  • Aliĝantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio), kaj eksa Sovetunio (krom Estonio, Litovio kaj Latvio) kaj ekster Eŭropo (krom Aŭstralio, Izraelo, Japanio, Kanado, Nov-Zelando, Sud-Koreio, Sud-Afriko kaj Usono) ĝuas 50% rabaton.
  • Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono.
  • La kotizo ne estas repagebla senkonsidere pro kia kaŭzo la aliĝinto ne povas partopreni la kongreson.
  • La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn, kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian asekuron.
  • Aliĝilon sen pago de la kotizo la OKK ne traktos.